BREEAM-NL

Het uit Engeland afkomstige BREEAM heeft een Nederlandse variant, BREEAM-NL, ontwikkeld door de DGBC (Dutch Green Building Counsil). Met toetsmethodes gericht op verschillende gebouwsoorten (woningen, nieuwbouw) en alle credits omschreven naar Nederlandse of Europese regelgeving ontwikkelt BREEAM-NL zich als een zeer populaire duurzaamheidmethode voor Nederlandse partijen. In negen categorieën wordt de duurzaamheid van een gebouw getest. BREEAM-NL is een keurmerk voor duurzame vastgoedopjecten

BREEAM expert

Wat is een BREEAM-expert? dit is een gekwalificeerde procesmanager en inhoudsdeskundige met betrekking tot BREEAM-NL en heeft hiertoe een opleiding gevolgd. De expert ondersteunt de ontwikkelaar/opdrachtgever tijdens het ontwerp- en bouwproces met betrekking tot de vereisten van het BREEAM-NL certificaat.

 

Door de brede scope heeft BREEAM-NL zijn invloed op alle fases van een bouw en zullen alle betrokken partijen, van opdrachtgever tot onderaannemer en eindgebruiker, hun input moeten leveren om de beoogde score te halen. Wij hebben ervaring met een aantal projecten volgens BREEAM-NL methodiek en hebben intern een gecertificeerde BREEAM-NL expert. Hierdoor kunnen wij opdrachtgevers ondersteunen met betrekking tot de certificering.

+