icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 12 juni 2020

Veluwezoom Verkerk zorgt voor verbetering en uitbreiding Hoog Soestdijk

Veluwezoom Verkerk, onderdeel van VolkerWessels, begint eind juni in opdracht van woningcorporatie Portaal met de verbouwing en uitbreiding van gebouw Hoog Soestdijk aan de Prins Hendriklaan in Soest. Met een reeks maatregelen worden het gebouw en de woningen comfortabeler en energiezuiniger gemaakt. Ook worden er nieuwe appartementen gerealiseerd.

Verbeterplan

Portaal heeft Hoog Soestdijk in 2019 gekocht van een belegger. Er was sprake van achterstallig onderhoud en een groot deel van de appartementen stond leeg. Reden voor Portaal om in overleg met de bewoners een verbeterplan op te stellen. Dat bestaat uit groot onderhoud, verbeteringen en toevoeging van woningen.

Groot onderhoud

Het gebouw behoeft flink wat onderhoud. Zo worden alle waterleidingen vervangen, krijgen alle bewoners een nieuwe badkamer, het metselwerk aan de gevel wordt gerepareerd, veel keukens en toiletten worden vernieuwd, elektrische stoppenkasten worden vernieuwd, de brandveiligheid wordt verbeterd, de intercom wordt vervangen door een videofoon en er komen postkasten en een bellentableau in de centrale hal.

Isolatie en zonnepanelen

Naast de noodzakelijke ingrepen voeren we ook diverse verbeteringen door die het pand comfortabeler en energiezuiniger maken. Zo worden de gevel en het dak geïsoleerd en worden er zonnepanelen op het dak geplaatst. Ook krijgen alle woningen een zuinige warmtepompboiler en wordt de mechanische ventilatie verbeterd. Met dit pakket aan maatregelen verbetert het energielabel van D naar A. Voor verbeteringen geldt dat bewoners daarmee in grote meerderheid moeten instemmen. Dat deden de bewoners van Hoog Soestdijk: ruim 92% stemde voor dit pakket aan maatregelen.

Extra woningen

Hoog Soestdijk telt op dit moment 80 appartementen. Daarvan vallen er nu 47 in de sociale huur (met een huur onder 737,14 euro per maand) en 33 zijn duurdere vrijesectorwoningen. Na de verbouwing zijn er in totaal 101 appartementen, waarvan er 81 sociale huur zijn en 20 in de vrije sector worden verhuurd. De toename komt op twee manieren tot stand. Ten eerste is het plan dat de lage vleugel een extra verdieping krijgt. Dat is goed voor 17 extra appartementen. Ten tweede worden algemene ruimten, die nu niet worden gebruikt, omgebouwd tot woonruimte. Dat levert vier extra appartementen op.

Logeerwoning

Aannemer Veluwezoom Verkerk begint met een aantal leegstaande woningen. Zo krijgen we de bijzonderheden van het gebouw ‘in de vingers’ zonder dat bewoners er last van hebben. Na de zomer gaan we de bewoonde appartementen verbeteren. De bewoners kunnen tijdens de renovatie in hun appartement blijven. Wie wil, kan tijdelijk en gratis gebruik maken van een compleet ingerichte logeerwoning in de flat. In totaal duurt de verbetering en verbouwing naar verwachting ongeveer een jaar.

Coronamaatregelen

Tijdens de werkzaamheden wordt gewerkt volgens de strikte richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Aanvullend hierop is door de partijen een werkplan opgesteld. Hierin staan maatregelen ter voorkoming van het coronavirus zoals het plaatsen van passeer schotten en wachtruimtes. In alle gevallen staat de gezondheid van bewoners en werklieden voorop. Medewerkers van Veluwezoom Verkerk werken alleen als ze zelf klachtenvrij zijn. Zij nemen ook altijd de juiste voorzorgsmaatregelen: handen wassen, geen handen schudden, anderhalve meter afstand houden en niezen in de elleboog.

Zeer geschikt voor senioren

In Hoog Soestdijk wonen veel ouderen. De vrijkomende appartementen zijn zeer geschikt voor bewoners van 65 of ouder die wonen in een sociale huurwoning en graag willen verhuizen, bijvoorbeeld omdat het huis te groot wordt of ze moeite krijgen met traplopen. Op dit moment wordt een proef voorbereid waarmee huurders van Portaal kunnen ‘doorstromen’ naar een appartement in Hoog Soestdijk.

Wooncoach voor senioren

Over de voorwaarden die hierbij gelden, praat wooncoach Anja Weygertze u graag bij. Ook voor meer algemene informatie over het vinden van een passende seniorenwoning, kunt u advies en hulp krijgen van haar. Zij is donderdagochtend tussen 10 en 12 uur telefonisch bereikbaar op 06 - 82 11 15 27. Krijgt u de voicemail, spreek dan uw naam, telefoonnummer en adres in. U wordt dan teruggebeld. U kunt ook mailen naar mijnwooncoach@portaal.nl. Post kan naar Portaal / Wooncoach Senioren Soest, t.a.v. Anja Weygertze, Postbus 2211, 3500 GE Utrecht.

De woningen worden aangeboden via het regionale verdeelsysteem voor woonruimte: WoningNet Eemvallei, www.woningneteemvallei.nl.