CO2 bewust - Veluwezoom Verkerk

CO2 bewust

Wij ontwikkelen en realiseren woningen en utiliteitsprojecten, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase. Duurzame projecten moeten gerealiseerd worden door duurzame bedrijven. Wij maken stappen met actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van de doelstellingen zijn hiervan belangrijke onderdelen.

Aantrekken economie

De uitstoot is door het aantrekken van de economie weer toegenomen. De uitstoot door vervoer neemt hierdoor toe, maar ook door de steeds verder weg gelegen projecten.

 

Bij de uitstoot zien we op met name de projecten een toename. Dit komt door het verbruik in nieuw op te leveren woningen. Zowel op de projecten als op kantoor wordt gebruik gemaakt van groene stroom waardoor de uitstoot nihil is.

CO2 t/m 2016

Co2 uitstoot in tonnen

Hiernaast ziet u de CO2 uitstoot in tonnen, per kwartaal.

(Vanaf 2012 t/m 2016).

 

 

 

+