icon-arrow-right

Duurzaamheid

Veluwezoom Verkerk Bouw B.V. is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase. Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht

De uitstoot van Co2 door ons bedrijf is de laatste jaren vrij constant en bedraagt de laatste 5 jaar gemiddeld 274 ton.

Duurzaamheid in projecten

In de planontwikkelingsfase van een project heeft Veluwezoom Verkerk Bouw specialisten op het gebied van duurzaamheid. Hiermee kunnen we een adviserende rol invullen naar onze opdrachtgevers voor nieuw te realiseren bouwprojecten. Zo is het mogelijk om in een zo vroeg mogelijk stadium van de ontwikkeling van het project alle duurzaamheidsaspecten mee te nemen.

• Wij willen onder andere de emissie van schadelijke stoffen terugdringen door gebruik van milieuvriendelijke materialen.
• Er worden hogere doelen gesteld op het gebied van flora en fauna wetgeving.

Hieronder vindt u hetCO2 Bewust certificaat van de VolkerWessels organisaties Noord-Oost, waaronder Veluwezoom Verkerk Bouw. 

 

CO2 Bewust Certificaat

 

 

 

+