icon-arrow-right
HomeNieuws Landelijke WAVE-dag 27 november 2014

Landelijke WAVE-dag 27 november 2014

Actueel

Gisteren was de landelijke WAVE-dag van VolkerWessels Bouw & Vastgoed Ontwikkeling met dit jaar als thema "Orde en netheid op de werkvloer".

 

Uit de meest recente ongevallencijfers van arbeidsongevallen in Nederland blijkt dat metselaars, timmerlieden, schilders en andere bouwvakkers de meeste risico’s lopen tijdens hun werk. Jaarlijks komen zij ongeveer 1.500 keer in aanraking met ongevallen.

Veiligheid van onze medewerkers is dus een groot onderwerp in onze organisatie. Vandaar dat Veluwezoom Verkerk het belangrijk vindt om dit middels de WAVE-dag uitgebreid onder de aandacht te brengen van de medewerkers: zowel op de bouwplaats, als op kantoor.

 

Vanaf 8.00 uur werden de kantoormedewerkers door middel van een interactief programma geïnformeerd over WAVE.

Bouwplaatsmedewerkers kregen de informatie op de bouwplaats.

 

Ook waren onderaannemers en relaties aanwezig bij de presentatie.

 

Er is stil gestaan bij wat WAVE is, hoeveel ongevallen binnen VolkerWessels gerelateerd waren aan orde en netheid, wat Veluwezoom Verkerk al gedaan heeft op het gebied van WAVE, wat de stand van zaken is en wat er nog dient te gebeuren.

 

Dick Boers - Lid Raad van Bestuur VolkerWessels

Dick Boers heeft voor de WAVE-dag alle medewerkers door middel van een filmpje de urgentie van veiligheid benadrukt.

WAVE

Wees Alert Veiligheid Eerst (WAVE)

In september 2013 is WAVE geïntroduceerd.

Veluwezoom Verkerk heeft al veel gedaan op het gebied van WAVE:

 

 • WAVE is in alle veiligheidsworkshops of –trainingen behandeld in 2014
 • WAVE is in (bijna) alle nieuwsbrieven opgenomen
 • WAVE is gecommuniceerd richting de onderaannemers d.m.v. startwerkbesprekingen, projectstartups en PEP-meetings, bouwvergaderingen
 • Er is een WAVE-stuurgroep in het leven geroepen, dit zijn de leden van de OR aangevuld met directie, KAM en projectleiding en zij komen 4 keer per jaar bij elkaar
 • WAVE is opgenomen in de veiligheidsdocumenten en contracten
 • WAVE / veiligheid is opgenomen als agendapunt in alle overleggen
 • WAVE-leerdocumenten n.a.v. ongevallen zijn opgesteld op concernniveau en deze worden behandeld tijdens de toolboxmeetings op de bouw
 • Overal zijn WAVE-posters opgehangen op de projecten en er is een WAVE-banner geplaatst in de hal op kantoor
 • Samen met de WAVE-stuurgroep is deze landelijke  WAVE-dag georganiseerd

 

Tot nu toe zijn de volgende zaken met WAVE bereikt:

 • Veiligheid is een naam gegeven
 • Veiligheid is belangrijk(er) gemaakt
 • WAVE wordt intern en extern gecommuniceerd, hierdoor is het veiligheidsbewustzijn verhoogd onder medewerkers en onderaannemers

Follow up

Wat moet er nog gebeuren?

 

Door middel van gekleurde "post-its" zijn er door de medewerkers verbeterpunten voor Veluwezoom Verkerk geformuleerd.

Deze worden door de stuurgroep WAVE (leden OR, directie, KAM-coördinator en projectleiders) geïnventariseerd en hieruit zullen actiepunten geformuleerd worden met een plan van aanpak. Door middel van de  (interne) communicatiemiddelen van Veluwezoom Verkerk zal  dit plan van aanpak gecommuniceerd worden met alle medewerkers en waarnodig met relaties.

 

In 2015 komen op concernniveau WAVE-trainingen voor alle leidinggevenden en in de toekomst zullen vaker WAVE-dagen georganiseerd worden om dit thema onder de aandacht te houden.

 

 

 

+