icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Lumen Living

Gedurende de bouw zullen wij u tijdig informeren wanneer er grote werkzaamheden plaats zullen vinden. Wij zullen er alles aan doen om overlast te beperken. Na de bouw zal er een uniek en karakteristiek appartementencomplex komen te staan. Hieronder hebben wij een aantal foto's van de buitenzijde en de algemene ruimten weergegeven van het toekomstige Lumen Living. Voor meer informatie over het project kunt u ook kijken op https://lumenliving.nl/. Omdat u in de omgeving van de werkzaamheden woont of werkt begrijpen wij dat u geïnteresseerd bent wat er de aankomende periode gaat gebeuren en wat dit voor u betekent. Wij hebben het hieronder zo goed mogelijk geprobeerd weer te geven. Daarnaast vindt u hieronder een presentatie van een informatiemeeting van d.d. 5 november 2020.

241637532.jpg

Lumen Living

De partijen welke onderdeel uitmaken van het bouwteam zijn:

 • Kondor Wessels Vastgoed, ontwikkelaar
 • Veluwezoom Verkerk Bouw, aannemer
 • OZ Architecten, architect
 • Van Nunen, constructeur
 • Aveco de Bondt, adviseur sloop
lumen 2.png

Bouwrijp maken

 • Start: 18 augustus 2020
 • Duur: tot en met eind 2020

Voordat de bouwwerkzaamheden starten wordt de bouwplaats bouwrijp gemaakt. Onder het bouwrijp maken wordt verstaan; het ontmantelen van de nuts installaties en het toegankelijk maken van de nieuwbouw locatie. De Nuts werkzaamheden worden gecoördineerd door Visser & Smit Hanab. Partijen in uitvoering zijn onder andere Dunea (Water) en Stedin (Elektra). Bijzonder bij het bouwrrijp maken van dit project is de realisatie van de bouwweg het duingebied op, zodat het bouwverkeer straks de bouw kan bereiken. De werkzaamheden hiervoor zijn op dit moment gaande.

lumen 3.png

Bouwterrein inrichten

 • Start: 2 november 2020
 • Duur: tot en met eind 2022

Op 2 november verwachten we om het gehele terrein de bouwhekken neer te kunnen zetten. De toegang tot het terrein voor de bouwmedewerkers is uitsluitend over de aangelegde bouwweg. Bij het plaatsen van de hekken worden ook de eerste bouwketen geplaatst. Het bouwhek wordt semi permanent bevestigd, waarmee omwaaien wordt voorkomen. 

sloop.jpg

Sloopwerkzaamheden

 • Start: 2 november 2020
 • Duur: circa 3 maanden

Voordat we kunnen starten met de bouw van Lumen Living zal het huidige gebouw gesloopt gaan worden. 

Door Aveco de Bondt is een sloopbestek geschreven waarbij de uitvoerende partij is gecontracteerd. Bij de sloop van het huidige pand is aandacht voor het beperken van hinder voortkomend uit geluid, trillingen en stof. Het aanwezige asbest wodt vooraf gesaneerd, deels in de open lucht en deels in containment. De hoeveelheid asbest in echter beperkt gezien de omvang van het gebouw. Stofhinder zal tijdens het slopen worden voorkomen door sproeien. 

Het sloopwerk vindt plaats met een sloopkraan v.z.v. sloopschaar om gecontroleerd te kunnen slopen. Ter plaatse van belendingen wordt deels gedemonteerd i.p.v. gesloopt om veilig te kunnen werken. Om trillingen te kunnen monitoren tijdens het slopen worden er trillingsmeters geplaatst. 

Voordat we de kelder kunnen gaan slopen zal een grondkerende constructie gerealiseerd worden. Dit is noodzakelijk zodat de huidige kelder niet verschuift en daarnaast om verzakkingen tegen te gaan.

lumen 5.png

Grondwerkzaamheden kelder

Inclusief aanleg warmtebronnen onder het nieuwe gebouw

 • Start: 1 maart 2021
 • Duur: circa 3 maanden

Nadat de grondkerende constructie is geplaatst en de resterende kelder is verwijderd wordt gestart met het grondwerk voor de nieuwe parkeerkelder. Hiervoor wordt de grond ontgraven en deels afgevoerd. Ook zal een gedeelte van de grond op de locatie worden opgeslagen om later de kelder rondom aan te kunnen vullen.

Onder het nieuwe gebouw worden warmtebronnen gerealiseerd. Na het ontgraven zal een specialistisch boorbedrijf deze bronnen boren en met elkaar koppelen.

lumen 6.png

Realisatie nieuwbouw Lumen Living

 • Start: 1 juni 2021
 • Duur: circa 20 maanden

Bij de eerste grote betonstort wordt de keldervloer gerealiseerd. Hierover zullen wij u tijdig informeren. Als de keldervloer in uitvoering is, wordt er kort daarna een vaste torenkraan op locatie opgebouwd. Deze hijskraan gebruiken wij om alle bouwelementen naar hun plek te hijsen.

De constructie zal per verdieping opgebouwd worden waarna de gevel in de steigers komt te staan. De gevel wordt afgewerkt door prefab betonnen elementen met ingestorte steenstrips. Bij het afwerken van de gevel zal de steiger weer afgebouwd worden en vervolgens wordt het gebouw goed zichtbaar.

Presentatie informatiemeeting 5 november 2020

Bijgaand treft u (onder de impressies) de presentatie aan van de informatiemeeting d.d. 5 november 2020.

Hierin staat ook de antwoorden van de gestelde vragen. 

Presentatie informatiemeeting

Vragenformulier Lumen Living

* Verplichte velden