icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Milieu

Veluwezoom Verkerk is onderdeel van VolkerWessels. Binnen ons concern en bedrijf ligt meer en meer de nadruk op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het terugdringen van het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase. Op deze manier willen wij ons steentje bijdragen aan de leefbaarheid in Nederland en verder.

CO2 bewust

Minimaliseren van de CO2-uitstoot, hergebruik van grondstoffen en toepassen van alternatieve materialen. We hebben meerdere speerpunten in onze zorg voor de natuurlijke omgeving. En met resultaat. Onze CO2-uitstoot daalt nog ieder jaar en met onze aanpak voor de hergebruik van grondstoffen zetten we een belangrijke stap richting de toekomst: een circulaire economie.

Lees meer
BouwHub-afbeelding2.jpg

Duurzaamheid

Veluwezoom Verkerk Bouw B.V. is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase. Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Lees meer

FSC- PEFC

Door te kiezen voor duurzaam bosbeheer wordt grootschalige vernietiging van bossen een halt toegeroepen. Met certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos worden aangetoond. FSC® en PEFC zijn wereldwijd de bekendste certificatiesystemen. FSC is de afkorting voor Forest Stewardship Council en PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification. Bijgaand vindt u onze FSC- en PEFC-certificaten.

Afvalmanagement

Slim en duurzaam omgaan met onze grondstoffen. Binnen onze organistie vinden wij dit een must. Zowel aan de inkoop- als aan de verwerkingskant. Welke hoeveelheden grondstoffen gebruiken we? En wat doen we aan afvalmanagement? 

Lees meer