icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

CO2 bewust

Minimaliseren van de CO2-uitstoot, hergebruik van grondstoffen en toepassen van alternatieve materialen. We hebben meerdere speerpunten in onze zorg voor de natuurlijke omgeving. En met resultaat. Onze CO2-uitstoot daalt nog ieder jaar en met onze aanpak voor de hergebruik van grondstoffen zetten we een belangrijke stap richting de toekomst: een circulaire economie.

Duurzame projecten

Veluwezoom Verkerk Bouw B.V. is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase. Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We maken stappen met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht

De uitstoot van Co2 door ons bedrijf is de laatste jaren vrij constant en bedraagt de laatste 5 jaar gemiddeld 267 ton.

Duurzaamheid in projecten

In de planontwikkelingsfase van een project heeft Veluwezoom Verkerk specialisten op het gebied van duurzaamheid. Hiermee kunnen we een adviserende rol invullen naar onze opdrachtgevers voor nieuw te realiseren bouwprojecten. Zo is het mogelijk om in een zo vroeg mogelijk stadium van de ontwikkeling van het project alle duurzaamheidsaspecten mee te nemen.

Hieronder vindt u hetCO2 Bewust certificaat van de VolkerWessels organisaties Noord-Oost. 
CO2 Bewust Certificaat