icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

PlusRenoveren - Eenvoudig, zorgeloos en duurzaam

Bij veel woningcorporaties staat de verduurzaming van het woningbestand hoog op de agenda. De energiekosten stijgen sneller dan de huren, er lopen afspraken met de overheid en natuurlijk speelt de verantwoordelijkheid voor het milieu een rol. Maar welke mogelijkheden zijn er om bestaande woningen efficiƫnt en doelmatig te verbeteren? Het antwoord van VolkerWessels is PlusRenoveren, een full-serviceconcept voor de duurzame renovatie van bestaande woningbouw speciaal gericht op corporaties.

plusrenoveren stappen.PNG

PlusRenoveren

Veluwezoom Verkerk biedt een full-service concept aan dat zich richt op de duurzame opwaardering van de bestaande woningbouw. Het is een systematische benadering, compleet van advisering, begeleiding en realisatie tot eventueel beheer en onderhoud. Met dit concept kan u van A tot Z worden ontzorgd. Met behulp van een stappenplan doorloopt u in 4 overzichtelijke stappen het renovatietraject; ambitie & inventarisatie, plan van aanpak & draagvlak behalen, turn-key realisatie en beheer & onderhoud.

De renovatie

Een renovatie doet u niet zomaar even. Hiervoor is bouwkundige expertise nodig, maar daarnaast is het ook heel belangrijk om de sociale impact voor de bewoners en de omgeving niet te onderschatten. Veluwezoom Verkerk is gespecialiseerd in deze materie en voert jaarlijks meerdere groot- en kleinschalige renovatieopdrachten uit bij hoog- en laagbouwwoningen.

Een renovatie voor hoog- of laagbouwwoningen kent elk een andere aanpak en systemetiek. Binnen onze organisatie is er de kennis en kunde van beide type renovaties.

Bij het uitschrijven van het scenario wordt er gekeken naar de hieronder genoemde renovatietechnieken. Naast deze renovatietechnieken is er binnen VolkerWessels een nieuw renovatieconcept waarbij de schil van de woning door middel van een modulaire en industriële oplossing wordt vervangen.

  1. Renovatie van onderdelen van de woning
  2. Schilrenovatie
  3. Nieuwbouw of herbouw

Weinig overlast voor de bewoners

Eén van de voordelen van PlusRenoveren is de beperkte hinder voor de bewoners. Ook tijdens schilrenovatie kunnen zij tijdens de werkzaamheden gewoon in hun woning blijven. Dat is onder andere te danken aan de hoge doorloopsnelheid en het achterwege blijven van constructieve ingrepen. Na een korte voorbereiding, waarbij ook het de buitenschil wordt verwijderd, worden in één dag de oude kozijnen gesloopt en afgevoerd en vervangen door het nieuwe, volledig geprefabriceerde, gevelelement. Daarmee is de woning direct wind- en waterdicht. Een tweede dag wordt gebruikt voor het aftimmeren van de binnenschil, het herstellen van alle doorvoeren en het terugplaatsen van eigendommen van de bewoners. Het vervangen van het dak duurt gemiddeld drie dagen. Het dakbeschot kan daarbij blijven zitten en ingrepen in de woning zijn tot een minimum beperkt. Daardoor hoeft de bewoner zijn huis dus niet uit!

Duurzaam en energieneutrale woningen

Duurzaam en circulair bouwen worden tegenwoordig als trendwoorden gebruikt. VolkerWessels geeft deze woorden echter ook inhoud. Zo zijn er circulaire bouwhub’s gerealiseerd, mobiliteitshub’s ter voorkoming van (onnodig) verkeer en zijn wij al vanaf de start betrokken bij Madaster (het bouwmaterialenpaspoort). Ook binnen renovatieopdrachten wordt er meer en meer gekeken naar duurzaamheid. Veluwezoom Verkerk kan assisteren bij de volgende zaken.

Beheer en onderhoud

Nadat een woning zorgvuldig is gerenoveerd is het ook belangrijk om deze op een goede wijze te onderhouden. Middels een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) wordt er inzichtelijk gemaakt welke zaken op welke termijn onderhouden moeten worden. Denk hierbij aan schilderwerk, kitwerk e.d.

Veluwezoom Verkerk zal bij de afstemming van de renovatie en de materiaalkeuzes het onderhoud met u doornemen. De afstemming hiervan kan eventueel ook met uw interne onderhoudsafdeling of externe leverancier plaatsvinden.

Het is erg belangrijk dat het onderhoud op een gedegen manier en met de juiste materialen plaatsvindt, om later onnodige kosten te voorkomen.

Voorbeelden projecten PlusRenoveren

Hieronder een greep uit de projecten die Veluwezoom Verkerk volgens het PlusAppartementen-concept heeft gerealiseerd.