Zoeken
Employer Branding 1.PNG

Certificaten

Wij stellen als bedrijf hoge eisen aan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Vanzelfsprekend beschikken we over de nodige certificaten.

 • ISO 9001

  ISO 9001 is een set eisen voor kwaliteitszorg, opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). Een ISO 9001 certificaat geeft aan dat een bedrijf op systematische wijze werkt aan de waarborging en verbetering van de kwaliteit waarmee haar producten of diensten tot stand komen.

  ISO9001
 • VCA**

  VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) worden in een zeer complete vragenlijst uitgewerkt. Deze lijst doet dienst als doorlichtings- en screeningssysteem voor bedrijven die werkzaamheden verrichten voor derden. De twee sterren geven aan dat het hier gaat om het algemene (hoogste) niveau van goedkeuring.

  VCA**
 • Erkend leerbedrijf

  SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) heeft Veluwezoom Verkerk erkent als officieel leerbedrijf. Het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven werken in dit geval samen vanwege de volgende twee doelen: Studenten krijgen de beste praktijkopleiding en uitzicht op een baan. Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.

  Erkend leerbedrijf
 • Bewuste Bouwers

  Samen met enkele collega-bouwers richtte VolkerWessels in 2009 de Bewuste Bouwers op. Een stichting zonder winstoogmerk. De stichting geeft enerzijds een gedragscode voor bouwplaatsen uit en investeert anderzijds in activiteiten die het imago van de bouw verbeteren. Een Bewuste Bouwer heeft expliciet aandacht voor medewerkers, veiligheid, omgeving en milieu. De stichting beoordeelt bouwplaatsen op een aantal criteria die met deze aspecten verband houden.

  Bewuste Bouwers
 • CO2-reductie

  Als onderdeel van VolkerWessels zetten wij ons in voor de reductie van CO2. Jaarlijks worden CO2-emissies gemeten en reductiedoelen gesteld. "VolkerWessels behoort op gebied van duurzaamheidverslagleggers tot de koplopers van Nederland. Dit blijkt uit de jaarlijkse transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische zaken, landbouw en innovatie." Wij beschikken over het CO2-bewust certificaat niveau 4.

  CO2 prestatieladder
 • FSC® en PEFC

  Door te kiezen voor duurzaam bosbeheer wordt grootschalige vernietiging van bossen een halt toegeroepen. Met certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos worden aangetoond. FSC® en PEFC zijn wereldwijd de bekendste certificatiesystemen. FSC® is de afkorting voor Forest Stewardship Council® en PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification. Het betreft FSC® (licentiecode FSC-C147406) en PEFC (licentiecode PEFC-30-32-1369). Hieronder vind je onze FSC- en PEFC-certificaten.  

  Bos met bomen
 • Bouwend Nederland

  Veluwezoom Verkerk is lid van Bouwend Nederland. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven en behartigt als ondernemersorganisatie de belangen van 5000 kleine, middelgrote en grote bouw- en infrabedrijven. Bouwend Nederland staat voor een vitale bouwsector die bouwt aan duurzame vernieuwing van de leefomgeving.

  Bouwend Nederland
 • Veiligheidsladder Trede 3

  De Safety Culture Ladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig en gezond handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige en ongezonde situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. Een essentiële factor is het bewustzijn in alle lagen van de organisatie van de eigen bijdrage aan de veiligheid en gezondheid. 

  Veiligheidsladder Trede 3