Zoeken
Procesmatig werken Veluwezoom Verkerk
Procesmatig werken Veluwezoom Verkerk

Wij ontzorgen de opdrachtgever

Ons vaste en bewezen proces stemmen wij af op de opdrachtgever. Ons uitgangspunt is het ontzorgen van de opdrachtgever. Dit doen wij door de regie te nemen, vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering. Het proces is gestructureerd volgens de uitgangspunten van de BIM-curve. Een belangrijke pijler van deze curve is de eerste fase: hierin kan de grootste impact gemaakt worden op de haalbaarheid en betaalbaarheid van een project. Daarom sturen wij in de eerste fase van een project op de VOGOKITC onderwerpen (Veiligheid, Organisatie, Geld, Omgeving, Kwaliteit, Informatie, Tijd en Communicatie), zodat deze gedurende het gehele proces geborgd zijn. 

Bij ieder project brengen we als eerste de verwachtingen in kaart en stellen hierbij een procesplanning op. Met een projectfaselijst borgen we alle aspecten die nodig zijn om het project tot een succes te maken. Hiermee scheppen we duidelijke verwachtingen en zorgen we ervoor dat er niks tussen wal en schip valt.

Uiteindelijk wordt elke fase in het proces afgesloten met een fasedocument. Het proces binnen onze organisatie is zo ingericht dat de verschillende processtappen binnen een project geëvalueerd worden. We evalueren projecten met onze opdrachtgever, maar daarnaast ook intern én met onze partners. De verbeterpunten en conclusies worden vervolgens meegenomen naar de volgende stap. Ook delen we deze data binnen onze hele organisatie. Door het 'huidige proces' te volgen en het 'toekomstige proces' te maken, worden er continu verbeteringen gesignaleerd en geïmplementeerd. 

Uitgebreide kansen- en risicolijst

We maken vroegtijdig een uitgebreide kansen- en risicolijst waar zowel risico's als kansen in staan. Aanvullende informatie zoals de oorzaak, het gevolg en een kwantificering in ‘geld, tijd, kwaliteit, veiligheid en omgeving’ staat ook in deze lijst. Aan de risico’s zijn beheersmaatregelen gekoppeld, waarmee we deze risico's beperken of weg nemen. Doordat de lijst onderdeel is van het projectteamoverleg worden de risico’s actief gemanaged. Hierdoor reduceren wij faalkosten en focussen wij op kwaliteit. 

Proces Veluwezoom Verkerk

Proces Veluwezoom Verkerk

Ons vaste en bewezen proces stemmen wij af op de opdrachtgever en is erop gericht om de opdrachtgever te ontzorgen. Dit doen wij door de regie te nemen vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering.

Gerelateerde projecten