Zoeken
Renoveren in bewoonde toestand

Bewonersconsulent

Tijdens het voorbereidings- en uitvoeringsproces stellen we een bewonersconsulent beschikbaar om alle vragen van bewoners te beantwoorden en eventuele problemen samen met het projectteam op te lossen. Bewoners kunnen eenvoudig contact opnemen met de bewonersconsulent en daarnaast kan hij/zij op vaste momenten aanwezig zijn op de bouw om de bewoners te woord te staan. 

Renovatie Wolfskuil Nijmegen

Het participatieproces

De essentie van onze aanpak is dat elke bewoner uniek is. Wij stellen de bewoner centraal vanaf het productontwerp tot en met de nazorg, met als doel het behalen van een gemiddelde klanttevredenheidsscore van (minimaal) een 8. Het luisteren naar en samenwerken met bewoners zijn hierbij belangrijke aspecten. Door samen te werken en een aanspreekpunt te zijn voor de bewoners zorgen wij ervoor dat zij een duidelijk beeld hebben van de voordelen en consequenties op de individuele woonbeleving. Onze ervaring leert ons dat wij in dit proces samen het verschil kunnen maken. 

Renovatie Wolfskuil Nijmegen

Het uitvoeringsproces

Het uitvoeren van werkzaamheden in een bewoonde situatie vraagt om een aanpak waarbij de bewoners centraal staan. Hierbij is ons doel de renovatie voor iedereen leefbaar, veilig en overzichtelijk te houden. Daarom zoeken wij in bepaalde situaties waar sociaal maatwerk nodig is naar een passende oplossing. Daarnaast zijn wij te gast bij de bewoner en gedragen we ons hier ook naar. Onze collega’s stellen zich voor bij een eerste ontmoeting, zijn herkenbaar door hun bedrijfskleding en lichten (indien gewenst) de werkzaamheden toe aan de bewoner. Onze bewonersconsulent verstrekt gedurende de uitvoering nieuwsbrieven over de werkzaamheden en is altijd bereikbaar voor vragen en klachten. 

Overlast beperken

Tijdens renovaties treffen we zo veel mogelijk maatregelen om overlast te voorkomen of beperken. Om tijdens de uitvoering een leefbare woning en omgeving te borgen, hanteren wij onze eigen vertrouwde aanpak. Enkele speerpunten zijn:

  • Een schone werkomgeving
  • Werkzaamheden vinden zoveel mogelijk aansluitend plaats
  • Bewoners informeren d.m.v. dagplanningen
  • Toegankelijkheid van de woning blijft gewaarborgd
  • Acceptabele werktijden
  • Geen gebruik van radio
  • Aanbieden rustruimte
  • Afmelden bij bewoner en bewonerstevredenheid monitoren  

Nazorg

Wanneer wij alle werkzaamheden hebben afgerond, leveren we de woning op aan de bewoner. Tijdens de oplevering geven wij de bewoner persoonlijke uitleg en toelichting over de gerenoveerde woning. Daarnaast ontvangt de bewoner een uitgebreide gebruikershandleiding over het gebruik van de woning. Mochten er na de oplevering toch nog vragen zijn, dan staat onze eigen serviceafdeling klaar om te helpen. 

Gerelateerd nieuws