Zoeken
Veiligheid Veluwezoom Verkerk
WAVE VolkerWessels Veiligheid

WAVE

Veilig en gezond naar huis. Dat willen we toch allemaal? Daarom hanteren we bij VolkerWessels het Veiligheidsprogramma WAVE: Wees Alert! Veiligheid Eerst! Een pakket veiligheidsregels en -waarden die we met elkaar hanteren en naleven. Veiligheid zit in ons DNA en we zijn ons bewust van de gevaren in ons werk. WAVE is een aanvulling op dit DNA en het houdt ons alert. Bij VolkerWessels nemen we namelijk geen onaanvaardbare risico's. We werken veilig of we werken niet!

We hebben een eigen veiligheidscoach die dagelijks onze bouwplaatsen bezoekt om het veiligheidsvraagstuk te bespreken. Ook worden er werkplekinspecties uitgevoerd en gerapporteerd. Allemaal zodat wij veilig kunnen en mogen werken op onze bouwplaatsen.

WAVE-video
Bekijk video

Wees Alert! Veiligheid Eerst!

Aan het eind van de werkdag weer veilig en gezond naar huis. Dat willen we toch allemaal? Daarom hanteren we bij VolkerWessels het Veiligheidsprogramma WAVE: Wees Alert! Veiligheid Eerst!

“Gevaarlijke situaties en risico’s tijdens het werk zijn onacceptabel. Wij doen geen concessies aan veiligheid. Hierbij geldt: ‘Wij werken veilig of wij werken niet!’ Daarom volgen wij het door VolkerWessels ontwikkelde WAVE-programma.”

Marco Damen Veiligheidscoach Veluwezoom Verkerk

Onze veiligheidswaarden

  • Consequent Veiligheid is onderdeel van alles wat we doen
  • Verantwoordelijk Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen
  • Leerbereid Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen
  • Open Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid
  • Actie Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil
  • Respect Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid
  • Eerlijk Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen
Bewuste Bouwers

Bewuste bouwers

Wij zijn aangesloten bij de onafhankelijke stichting Bewuste Bouwers. Deze stichting is mede opgericht door ons moederbedrijf VolkerWessels. Omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid: thema’s die naast technische innovaties, een belangrijke rol innemen in onze bouwprojecten. Een bouwplaats is niet langer een wereld op zichzelf, maar juist onderdeel van de samenleving. Een bouwer die zich als een goede buur gedraagt wordt sneller geaccepteerd door de omgeving en kan daardoor soepel en plezierig werken. Bewuste Bouwers is het visitekaartje van de bouwsector en zet de gedragscode in op haar projecten. De gedragscode van Bewuste Bouwers zorgt ervoor dat een Bewuste Bouwer op een veilige, duurzame en omgevingsbewuste manier werkt. Om ervoor te zorgen dat de gedragscode ook daadwerkelijk wordt nageleefd, worden er onaangekondigde controles uitgevoerd door de onafhankelijke stichting Bewuste Bouwers. Door te werken volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers onderscheiden we ons op de volgende vijf pijlers: Bewust, Veilig, Milieu, Verzorgd en Sociaal. 

Safety Culture Ladder Trede 3

Wij werken constant aan het verhogen van het veiligheidsbewustzijn binnen onze organisatie. En hard werken loont! Met een gemiddelde score van 92% hebben wij recent Trede 3 op de veiligheidsladder behaald. Een prestatie waar wij trots op zijn. De Safety Culture Ladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig en gezond handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige en ongezonde situaties met minder incidenten tot gevolg. Een essentiële factor is het bewustzijn van de eigen bijdrage aan de veiligheid en gezondheid, in alle lagen van de organisatie. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veilig werken doen we met elkaar.

Bekijk onze certificaten

VCA**

Wij beschikken over het VCA** certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers). Daarmee laten wij zien dat ons bedrijf veilig en gezond werkt en dat wij aan de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet voldoen. Aspecten op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) worden in een zeer complete vragenlijst uitgewerkt. Deze lijst dient als doorlichtings- en screeningssysteem voor bedrijven die werkzaamheden verrichten voor derden. De twee sterren geven aan dat het hier gaat om het algemene (hoogste) niveau van goedkeuring.

Bekijk onze certificaten

Meer weten over Veiligheid?

Marco Damen

Marco Damen

Veiligheidscoach