Zoeken
Duurzaam bouwen
MorgenWonen Hout

MorgenWonen Hout: volledig circulaire biobased woningen

Uitbreiding van de woningvoorraad en duurzaam en circulair bouwen: twee thema's die bovenaan de volkshuisvestelijke agenda staan. Hoe combineren we deze thema's, realiseren we meer woningen en verkleinen we tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk? Dat doen we met MorgenWonen Hout. 

MorgenWonen Hout is het industriële houtbouwconcept van VolkerWessels. Een ontwikkel- en bouwmethodiek waarmee we zowel grondgebonden woningen als appartementengebouwen (tot 8 bouwlagen hoog) realiseren. Van huur tot koop, vrije sector tot sociaal, binnenstedelijk tot landelijk en tijdelijk tot permanent: we realiseren het allemaal.

Lees meer over onze woonconcepten
Natuurinclusief ontwikkelen

Natuurinclusief ontwikkelen

Door duurzaam te ontwikkelen, verbeteren we de klimaatadaptatie en biodiversiteit. Door klimaatadaptief te bouwen maken we de gebouwde omgeving bestand tegen extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Denk daarbij aan het aanleggen van waterpleinen en groene zones in de wijk. Samen met gerenommeerde ecologische adviesbureaus realiseren we samen een betere omgeving voor de flora en fauna in wijken en buurten.

MorgenWonen

Circulair bouwen

Het is onze ambitie om circulair te werken en afvalstromen te minimaliseren of zelfs geheel te voorkomen. Op meerdere vlakken werken wij aan dit doel. Denk bijvoorbeeld aan een materialenpaspoort: door slim te ontwerpen en de gebruikte materialen vast te leggen in een materialenpaspoort verminderen we afval tijdens de bouw én bevorderen we hergebruik in de toekomst. Ons doel is om al onze projecten op te leveren met een materialenpaspoort. 

Tijdens het bouwproces streven we naar 100% afvalscheiding en recycling. Dat doen we door zo veel mogelijk afval al op de bouwplaats te scheiden. Voorkomen is echter beter dan genezen. Daarom houden we bij de productie en transport al rekening met de afvalstromen en hierin maken we keuzes. Waar mogelijk maken we van dat afval weer grondstoffen. Tot slot maken we (vanzelfsprekend) alleen gebruik van FSC-gecertificeerd hout. Zo dragen we bij aan klimaatslim bosbeheer.

Certificaten en erkenningen

Wij zijn gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001, VCA**, FSC®, PEFC en de CO2-prestatieladder. Dit geeft onze klanten de garantie dat we het totale bouwproces beheersen en duurzaamheid hierbij hoog in het vaandel hebben staan. We zetten ons bijvoorbeeld in voor de reductie van CO2-uitstoot. Jaarlijks meten we onze CO2-emissies en stellen we reductiedoelen. Ons moederbedrijf VolkerWessels, behoort tot de koplopers van Nederland op het gebied van duurzaamheidverslaglegging. Dit blijkt uit de jaarlijkse transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische zaken, landbouw en innovatie. Zelf beschikken we over het CO2-bewust certificaat niveau 4.

Bekijk onze certificaten
emissievrij2030

Emissievrij in 2030

De ambitie van ons moederbedrijf VolkerWessels is om in 2030 emissievrij te zijn. Door in te zetten op slimme en gerichte maatregelen hopen we op eigen kracht een CO2-vermindering van meer dan 70% in 2030 ten opzichte van 2019 te realiseren. Om dit te behalen, nemen we maatregelen als het verduurzamen van ons wagenpark en onze kantoorlocaties, investeren we in emissievrij materieel en gebruiken we bouwlogistieke hubs.

CO2-uitstoot verminderen

Iedere dag werken we aan een klimaatneutrale en adaptieve leefomgeving. We ontwikkelen woningbouw, zorgvastgoed en commercieel vastgoed met hoge isolatiewaarden. Dit vastgoed rusten we uit met duurzame installaties als slimme warmtepompen en zonnepanelen. Hiermee zorgen we voor een lagere CO2-uitstoot in de gebruikersfase. Als bedrijf stoten we ieder jaar minder CO2 uit: een trend die we nauwlettend monitoren met behulp van de CO2-prestatieladder.

NoNox filter 
We ontwikkelden een innovatieve nieuwe technologie waarmee we tot 99% van de stikstofuitstoot van groot, veelal stilstaand materieel kunnen verminderen tijdens de realisatiefase van projecten. Het prototype van deze oplossing is al op verschillende locaties getest. De werking en prestaties van deze technologie zijn conform NEN en ISO-normen gevalideerd door een geaccrediteerde luchtmeetdienst.

Elektrisch materieel 
Om onze doelen te behalen, zetten we zwaar in op elektrisch materieel. Zo zijn we de eerste aannemer in Nederland met een volledige elektrische rupshijskraan. Deze hijskraan kan een volledige dag elektrisch opereren. Daarnaast zijn de accu’s 100% recyclebaar, omdat ze geen zuren of zware metalen bevatten. 

Elektrische kraan

Elektrische kraan

Om onze doelen te behalen, zetten we zwaar in op elektrisch materieel.

No-Nox filter

NoNox filter

We ontwikkelden een technologie waarmee we tijdens de realisatiefase van projecten tot 99% van de stikstofuitstoot van groot, veelal stilstaand materieel kunnen verminderen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Volledig emissievrij werken: dat is onze ambitie. Hiervoor plegen we dan ook een zogeheten ‘inspanningsverplichting’. Dat houdt in dat we intensief samenwerken met onze opdrachtgevers, regelgevers, de toeleveringsketen, kennisinstellingen en andere partners. Zo maken we bijvoorbeeld samen afspraken over duurzaam gebruik van materialen als beton, asfalt en hout. We investeren samen in de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van bossen in Nederland om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

Gerelateerd nieuws