Zoeken
Renovatie Wolfskuil Nijmegen

Specialistisch renovatieteam

Wij beschikken over een specialistisch renovatieteam met ruime ervaring op het gebied van renovatieprojecten in bewoonde staat. Ons renovatieteam heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel: we zijn ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is om het wooncomfort van de bewoners niet uit het oog te verliezen. Daarnaast werken wij altijd met vaste partners voor renovatieprojecten.

Renovatie Veluwezoom Verkerk

Samenwerken aan een resultaat

In onze werkwijze staat samenwerken aan een resultaat centraal. Samenwerken doen wij met de bewoners, onze opdrachtgever en onze partners. Vertrouwen is hierbij de basis: we investeren daarom in het creëren van vertrouwen in en tussen de verschillende partijen en belanghebbenden. Dit doen we door onze no-nonsense mentaliteit te volgen. Dit betekent dat we zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen. Tijdens het proces geven en ontvangen we feedback die de gezamenlijke processen verbeteren. 

Renovatie Wolfskuil Nijmegen

Samenwerken met bewoners

Bij renovatie hebben we natuurlijk niet alleen te maken met de opdrachtgever, maar ook met de bewoners. Pas wanneer zij tevreden zijn, zijn onze opdrachtgever én wij dat ook. De bewoners kennen het huis en de buurt als geen ander. Daarom is het niet meer dan logisch dat ze intensief betrokken worden bij het project. We zijn er goed in om de verwachtingen van de bewoners en omwonenden te managen. Hierbij is goede communicatie en afstemming met alle betrokken partijen essentieel. Per project stellen wij een communicatieplan op waarin we duidelijk omschrijven hoe we dit doen. Zo kunnen we onder andere een bewonersconsulent beschikbaar stellen om alle vragen van bewoners te beantwoorden en eventuele problemen samen met het projectteam op te lossen. Ben je benieuwd naar onze aanpak op het gebied van renoveren in bewoonde toestand? We vertellen je er graag meer over op onze themapagina ‘Renoveren in bewoonde toestand’.

Lees meer over renoveren in bewoonde toestand
Renovatie Wolfskuil Nijmegen
Bekijk video

Ook dit is VolkerWessels: Verduurzaming woningen Wolfskuil

Als ketenpartner van Portaal namen wij in een nauwe samenwerking het voortouw om alle bewoners (en bewoners van de aangrenzende koopwoningen) in de Wolfskuil in Nijmegen te informeren over de werkzaamheden, de overlast tot een minimum te beperken en de woningen één voor één te verduurzamen. Samen met VolkerWessels maakten wij een vlog over dit project, waarin de betrokken partijen hun ervaringen delen. 

duurzaam bouwen nestkasten

Duurzaamheid en circulariteit

Onze ambitie is om samen met onze opdrachtgevers en partners in 2030 emissievrij te bouwen aan een gezonde leefomgeving. Wij zijn van mening dat verantwoordelijkheid nemen de basis vormt voor een duurzamere samenleving. Daarom kiezen we in de basis waar mogelijk voor duurzame oplossingen. Op het gebied van verduurzaming doen we dit door tijdens de ontwerpfase te sturen op het nemen van No-Regret maatregelen en te voorkomen dat relatief nieuwe materialen gesloopt worden. Daarnaast gebruiken we zoveel mogelijk circulaire materialen en ligt de focus op het verbeteren van de natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit van een project. 

Door duurzame oplossingen op projectniveau inzichtelijk te maken, stimuleren we onze opdrachtgevers om deze serieus te overwegen, zonder daarbij de betaalbaarheid en haalbaarheid van een project uit het oog te verliezen. Meer informatie over duurzaamheid en circulariteit is te vinden op onze speciale themapagina. 

Lees meer over duurzaam bouwen en circulariteit

Kwaliteitsborging in de renovatie

Als opdrachtgever verwacht je dat jouw project wordt opgeleverd conform de geldende regelgeving. Wij zorgen ervoor dat we kunnen aantonen dat het op te leveren bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. Onze interne kwaliteitsborging helpt ons hierbij. Standaard borgen we onze kwaliteit met behulp van ons interne kwaliteitsborgingproces, waarbij onze uitvoerder een dossier bijhoudt in ‘ED-controls’. Met deze slimme tool voeren we keuringen uit en leggen we onze kwaliteit vast. Dit doen we aan de hand van keuringsrapporten en momentopnames op bouwnummerniveau. En zijn er klachten? Geen zorgen. We hebben een eigen serviceafdeling die dit adequaat en professioneel voor de bewoners oplost.

Meer weten over Renovatie en Verduurzaming?

Jasper Allersma

Jasper Allersma

Commercieel manager