Zoeken
IMG-20200923-WA0004a.jpg

Hoog Soestdijk

101 appartementen

In augustus 2020 zijn wij in opdracht van Portaal begonnen met de verbouwing en uitbreiding van gebouw Hoog Soestdijk aan de Prins Hendriklaan in Soest. Met een reeks maatregelen zijn het gebouw en de woningen comfortabeler en energiezuiniger gemaakt. Ook zijn er nieuwe appartementen gerealiseerd.

Verbeterplan

Portaal heeft Hoog Soestdijk gekocht van een belegger. Er was sprake van achterstallig onderhoud en een flink deel van de appartementen stond leeg. Reden voor Portaal om in overleg met de bewoners een verbeterplan op te stellen. Dat bestond uit groot onderhoud, verbeteringen en toevoeging van woningen.

Groot onderhoud

Het gebouw vroeg om flink wat onderhoud. Zo zijn alle waterleidingen vervangen, hebben alle bewoners een nieuwe badkamer gekregen, is het metselwerk aan de gevel gerepareerd, zijn veel keukens en toiletten vernieuwd, zijn elektrische stoppenkasten vernieuwd, is de brandveiligheid verbeterd, is de intercom vervangen door een videofoon en zijn er postkasten en een bellentableau gerealiseerd in de centrale hal.

Isolatie en zonnepanelen

Naast de noodzakelijke ingrepen hebben we ook diverse verbeteringen doorgevoerd die het pand comfortabeler en energiezuiniger hebben gemaakt. Zo zijn de gevel en het dak geïsoleerd en zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst. Ook hebben alle woningen een zuinige warmtepompboiler gekregen en is de mechanische ventilatie verbeterd. Met dit pakket aan maatregelen is het energielabel van D naar A gegaan. Voor verbeteringen geldt dat bewoners daarmee in grote meerderheid moeten instemmen. Dat deden de bewoners van Hoog Soestdijk: ruim 92% stemde voor dit pakket aan maatregelen.

Extra woningen

Hoog Soestdijk telde voorheen 80 appartementen. Daarvan vielen er 47 in de sociale huur en 33 waren duurdere vrijesectorwoningen. Portaal wilde het aantal woningen graag uitbreiden, want er is ook in Soest een groot tekort aan sociale huurwoningen. Dit hebben wij enerzijds gedaan door ruimten die niet werden gebruikt om te bouwen, wat vier extra appartementen opleverde. Anderzijds door op de lage vleugel een verdieping toe te voegen. Dat is goed voor 17 extra appartementen. Het gebouw telt nu in totaal 101 woningen, waarvan 81 sociale huurwoningen en 20 vrije sector huurwoningen.

Logeerwoning

Wij zijn de renovatie gestart met een aantal leegstaande woningen. Zo hebben we de bijzonderheden van het gebouw ‘in de vingers’ gekregen zonder dat bewoners er veel last van hebben. Vervolgens zijn de bewoonde appartementen aangepakt. De bewoners konden tijdens de renovatie in hun eigen woning blijven. Wie daar behoefte aan had kon tijdelijk en gratis gebruik maken van een compleet ingerichte logeerwoning in de flat. In totaal duurde de verbetering en verbouwing ongeveer een jaar.

Optopping Soest

Optopping

Naast de renovatie van de appartementen gaan wij, wanneer de ruimtelijke procedures met de gemeente doorlopen zijn, het gebouw optoppen met één bouwlaag en 20 appartementen. Wij hebben hiervoor meerdere varianten onderzocht, om uiteindelijk samen met Portaal tot de beste oplossing te komen: een prefab constructie van staal. Er wordt een complete installatieskid geplaatst. Hiermee wordt in één keer de installatie in de woning gehesen om vervolgens plug & play aan te sluiten.