Zoeken
Regina Pacis Duiven

Regina Pacis

Transformatie 10 appartementen en 3 nieuwbouwwoningen

Wij hebben voormalig Klooster Regina Pacis, één van de weinige gebouwen met een cultuurhistorische waarde in de gemeente Duiven, getransformeerd. Wij zijn, door middel van een selectieprocedure, door de gemeente Duiven geselecteerd om Regina Pacis te verbouwen tot 10 huurappartementen en 3 nieuwbouwwoningen. De bestaande uitbouw was in slechte staat en is gesloopt. Op deze plek realiseerden we 3 kleine nieuwbouw woningen in prefab houtbouw.

Ook in de gemeente Duiven is de vraag naar woningen hoger dan het aanbod. Vandaar de wens van de gemeente om, met name op de locaties binnen de bebouwde kom, woningen bij te bouwen. Regina Pacis, gelegen aan de Rijksweg in Duiven, is één van de locaties waar de gemeente Duiven daar mogelijkheden voor zag. Na onderzoek van de gemeente is er besloten om Regina Pacis te transformeren. Het gebouw is dus behouden gebleven en niet gesloopt.

Vanuit deze vraag heeft de gemeente Duiven destijds een selectieprocedure uitgeschreven onder geïnteresseerde marktpartijen. Wij hebben hieraan meegedaan en zijn op basis van ons voorstel en plan, dat aansluit bij de visie van de gemeente Duiven en de Protestantse gemeente Duiven (die direct aan Regina Pacis ligt), gekozen om de uitvoering voor onze rekening te nemen.

Het plan
Ons plan omvatte de transformatie naar 10 huurappartementen in het middenhuursegment. Vanwege de staat van de bestaande uitbouw zijn er 3 kleine nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Deze kleinschalige woningen hebben 1 laag met een kap en zijn ideaal voor starters en koppels zonder kinderen. Naast ons, als lokale aannemer, was er ook een lokale architect betrokken bij de transformatie; VOM Architectuur uit Duiven.

Planning
De appartementen zijn eind 2023 te huur aangeboden door een lokale belegger. De transformatie is gestart in het eerste kwartaal van 2023 en de oplevering heeft plaatsgevonden in het vierde kwartaal van 2023.