Zoeken

SWK

Je wilt er zeker van zijn dat wij jouw woning in perfecte staat en zoals met jou overeengekomen opleveren. Om je die extra zekerheid te geven is op jouw woning de SWK Garantie- en Waarborgregeling van toepassing. Dit houdt in grote lijnen in dat wij ons garant stellen dat jouw woning voldoet aan bepaalde bouwtechnische voorwaarden en kwaliteitsnormen. Indien de woning technische mankementen vertoont, dan kun je een beroep doen op de SWK Garantie- en Waarborgregeleing en zijn wij, indien deze mankementen onder de garantie vallen, verplicht deze te verhelpen. Je ontvangt hiervoor een waarborgcertificaat van SWK.

SWK Garantie- en Waarborgregeling

Wanneer je een woning met SWK Garantie- en Waarborgregeling van ons koopt, betekent dat onder andere het volgende:

  • Met de afgifte van het waarborgcertificaat stelt Veluwezoom Verkerk zich garant voor de technische kwaliteit van jouw woning. Alles over de Garantie- en Waarborgregeling (onderdelen van de garantie en garantietermijnen) vind je in de brochure van SWK die je van ons ontvangt bij het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst; 
  • De tekst van de koop-/aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model dat door SWK is vastgesteld. Dat biedt jou de zekerheid dat de afspraken tussen jou als koper en Veluwezoom Verkerk duidelijk zijn vastgelegd; 
  • In de Garantie- en Waarborgregeling is een klachtenprocedure opgenomen in het geval er een geschil ontstaat over de technische kwaliteit van de woning; 
  • Je krijgt een “afbouwgarantie”. Dit betekent dat, als er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met Veluwezoom Verkerk, de woning zal worden afgebouwd. Via bemiddeling van SWK bouwt een andere onderneming jouw huis af, waarbij de schade tot een bepaald maximum door SWK wordt gedragen. Als afbouw niet mogelijk is, keert SWK tot een bepaald maximum een schadevergoeding uit. 

Meer informatie

Op de website van SWK vind je altijd de meest recente Garantie- en Waarborgregeling en bijbehorende documenten. Hierin kan je nalezen hoe de garantie voor de diverse onderdelen is geregeld. Ook vind je hier meer informatie over de klachtenprocedure, het SWK waarborgcertificaat en veelgestelde vragen.

Lees meer over SWK